HUBÍLES.CZ

Smírčí kříž

Smírčí kříž

na p.p.č. 1445/2, k.ú. Hubíles

Kulturní památka, prohlášená Ministerstvem kultury ČR, červen 2011

Věc se řadí do souboru kamenných křížů Čech, které upomínají v krajině nebo obcích na místa spjatá obvykle s tragickou událostí. Často jsou také projevem trestního práva. Vztyčují se jako výraz smíru a kajícnosti. Tyto smírčí kříže jsou svébytným projevem středoevropské kultury, které spoluvytváří paměť místa, v tomto případě spjatou s kultem smrti.

(Hostování Vašich stránek | Ustájení a výcvik koní v Hubílese | Anonymní registrace domén | Stáje pro koně a agroturistika)